Web corporativa 2WOOD

Web corporativa 2WOOD

Descripció

Web corporativa 2WOOD. Una plataforma on-line de compravenda de maquinària per a la industria de la fusta i el moble. Destacar el buscador, el catàleg de maquinària, els diversos formularis de registre, identificació, etc.

A la pàgina d’inici s’ha programat un buscador per al catàleg de màquines  amb diverses opcions de cerca i una llista amb el nom, una imatge i quatre camps d’informació de les màquines  amb un botó per ampliar la informació. També inclou baners publicitaris. Altres apartats: el catàleg de maquinària amb les fitxes tècniques, diversos formularis de registre, identificació, etc.
S’ha programat un apartat més complexe, “Poner anuncio”, que permet, de forma automatitzada, que cada usuari gestioni els seus propis anuncis en funció de la tarifa contractada.

Programació d’un webmaster per gestionar el registre d’usuaris i les tarifes.

  Afegir a Preferits