Projecte presentació serveis Meinsa

Projecte presentació serveis Meinsa

Descripció

Projecte presentació serveis Meinsa (Manresa i Business Park de Sant Cugat del Vallès). Meinsa és integrador independent en projectes d’electricitat i control industrial.

L’objectiu ha estat dissenyar i maquetar un fullet en forma de tríptic. Mitjançant formes geomètriques (transformació del cercle cap al quadrat, punt identificador del logotip) s’han volgut representar els serveis de l’empresa en cada figura, que poden funcionar de forma conjunta o individualment.

En el disseny de la portada no hi ha cap element relacionat directament amb l’activitat pròpia de l’empresa. Els serveis elèctrics per a la indústria que ofereix Meinsa s’han agrupat en cinc àrees. Estan representades cadascuna per una forma geomètrica de colors sobre fons blanc. La primera forma és un cercle que es transforma en octògon, hexàgon i pentàgon, successivament, fins arribar a un quadrat, forma que coincideix amb el punt de la lletra “i” del logotip.

  Afegir a Preferits