Animació gràfica promocional

Descripció

Animació gràfica promocional editat en motion graphics (animació gràfica multimèdia) realitzat amb el programa after effects. En aquest motion es presenten els serveis de l’empresa Absis.

S’ha treballat amb il·lustracions vectorials que, un cop animades, creen diverses escenes: la primera, representada a partir de l’esfera de la terra, que amb un efecte zoom situa l’empresa geogràficament en el mapa. En un altre pla es forma l’espai de treball. Seguidament en un pla zenital es visualitza la interacció amb el client. Les dues escenes posteriors mostren els serveis de disseny gràfic i programació web responsive combinant les imatges amb textos animats. Per finalitzar, un zoom amplia el logotip que posteriorment desapareix i mostra l’adreça web www.aabsis.com.

Les escenes grafiques es combinen amb frases curtes que apareixen en moviment sobre un fons neutre.

 

  Afegir a Preferits