TITULAR WEB

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació de Comerç Electrònic, Absis Comunicació SCP, en qualitat de titular de la pàgina web www.aabsis.com comunica les dades identificatives exigides per la Llei esmentada:

Denominació social: ABSIS COMUNICACIÓ SCP

NIF: J65606907

Direcció del correu electrònic: aabsis@aabsis.com

Domicili social: 08670 NAVÀS

La informació present regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom de domini www.aabsis.com assumeixen i es comprometen a respectar.

 

CONDICIONS D’ÚS

La utilització de la pàgina implica l’acceptació de les condicions de l’Avís Legal i política de privacitat, si l’usuari no estigués conforme, s’abstindrà d’utilitzar la pàgina. L’usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís contingut en aquesta pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i les bones costums generalment acceptades. L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol contingut de la pàgina, tals com informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, fotografies, logotips, marques, icones, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador.

 

PROPIETAT INTELECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la Pàgina són propietat d’Absis Comunicació SCP o, en el seu cas, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que es pugui entendre que l’ús o accés al Portal i/o als Continguts atorgui a l’usuari el dret sobre les marques esmentades, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre els Continguts esmentats. I no entén cedits ni s’autoritza la seva utilització, en cap cas, als usuaris de la Pàgina, tret que s’obtinguin aquests drets per escrit del seu titular legítim.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Absis Comunicació SCP garanteix la privacitat de les dades de caràcter personal aportats, segons la LOPD. La visita a aquesta pàgina no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix; no obstant, durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de formularis. Aquestes dades seran utilitzades per a respondre a la sol·licitud per part seva i formaran part del fitxer de clients, el responsable del qual és Absis Comunicació SCP, amb adreça Bonavista, 38, 08650 Sallent, correu electrònic aabsis@aabsis.com, on es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per escrit a la direcció abans indicada incloent còpia del DNI o documentació identificativa equivalent.

La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei pels quals eren sol·licitats. En el suposat cas que aporti les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic, aquests formaran part del mateix fitxer, la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, essent aplicables la resta d’extrems indicats al paràgraf anterior.